Waterbeheer

Onze diensten

ACTUELE TOESTAND WATERSYSTEEM


Actuele waterpeilen, kwaliteitsparameters en neerslaggegevens kunnen geraadpleegd worden op de website www.waterinfo.be

ONDERHOUD EN INVESTERINGSWERKEN


Het onderhoud van de waterlopen omvat o.a. maaiwerken, slibruimingswerken, oeverherstel, onderhoud en bediening kunstwerken, exotenbestrijding.


Daarnaast zijn er ook specifieke investeringswerken zoals het natuurtechnisch inrichten van de oevers, automatiseren kunstwerken, enz.

ADVIESVERLENING WATERTOETS


Omgevingsprojecten die een invloed hebben op de lokale waterhuishouding worden ter advies voorgelegd bij de bevoegde waterbeheerder. Dit omvat zowel wijzigingen aan en nabij de waterloop.


Het polderbestuur toetst het project aan de geldende regelgeving.

info@zuidijzerpolder.be

Zwartestraat 7, 8647 Lo-Reninge