Geleidbaarheidsmetingen

Waterkwaliteit en geleidbaarheid


Sinds 2016 volgt de Zuidijzerpolder de geleidbaarheid van het oppervlaktewater in verschillende waterlopen.


De geleidbaarheid is een belangrijke indicator voor het zoutgehalte in de waterlopen. De geleidbaarheid wordt gemonitord in het kader van de mogelijke verzilting van de kustpolders.

Consultatie meetresultaten


Onderstaand zijn de geleidbaarheidsmetingen terug te vinden van een aantal waterlopen binnen de Zuidijzerpolder. Het bestuur van de Zuidijzerpolder wenst te benadrukken dat de gebruiker volledig verantwoordelijk is voor de vakkundige toepassing van het oppervlaktewater. Nadelige gevolgen voortkomend uit het onoordeelkundig gebruik van oppervlaktewater kunnen niet verhaald worden bij de Zuidijzerpolder.  De onderstaande meetgegevens zijn indicatief. Bij twijfel kan U steeds vrijblijvend een staal laten analyseren op het kantoor van de polder en dit na afspraak op het nr. 0493/193.391.


CONDUCTIVITEIT VAN OPPERVLAKTEWATER – GEVOLGEN VOOR LANDBOUW


Via onderstaande link wordt u doorverwezen naar een nota opgemaakt door Inagro m.b.t. de relatie tussen geleidbaarheid en mogelijke impact op de landbouw


ALGEMENE DATA

Indien interesse in andere meetgegevens, rapporten, e.d., de algemene databank met meetgegevens van Vlaanderen kan u via onderstaande knop consulteren

ANDERE KWALITEITSPARAMETERSVia het geoloket waterkwaliteit van de Vlaamse Milieumaatschappij kan je de waterkwaliteitsdatabank raadplegen. Deze databank wordt voortdurend geactualiseerd. Zodra de analyseresultaten beschikbaar zijn, worden ze online gepubliceerd.

ZUIDIJZERPOLDER IN KAART

ADRES:

Zwartestraat 7

8647 Lo-Reninge

Tel:       057/40.11.04

Email: info@zuidijzerpolder.be

BE 0851.235.970

ACTUEEL WATERPEIL EN NEERSLAG

OPENINGSUREN

maandag-vrijdag: 8u30 tot 16 u

en na afspraak


Copyright @ All Rights Reserved 2020, Zuidijzerpolder | Website by Pieter-Jan Taillieu.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren